Sorumluluk Feragatı (Sorumluluk Reddi) Anlaşması

Son güncelleme: 24 Ekim 2023

Bu Sorumluluk Feragati Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıdaki taraflar arasında kabul edilmiş olup, Uygulamaların kullanımına başlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir:


MADDE 1: TARAFLAR
1.1. Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen uygulamaların ("Uygulamalar") kullanıcıları ("Kullanıcı") ile bir tarafta ve AeroSoft Studio LTD. ("Geliştirici") adı altında faaliyet gösteren şirket ile diğer tarafta yürürlüğe girmektedir. Bu Sözleşme, Uygulamaların kullanımı sırasında uygulanacak şartları ve tarafların sorumluluklarını belirlemektedir.


MADDE 2: UYGULAMALARIN NİTELİĞİ
2.1. Geliştirici tarafından sunulan Uygulamalar aşağıda belirtilen gibidir:
  • a) WhatsApp Aero uygulaması: WhatsApp'ın resmi bir sürümü olmayan, üçüncü taraflarca değiştirilmiş bir versiyonudur (WhatsApp Aero yerine WhatsApp'ın resmi internet sitesine ve uygulamasına https://www.whatsapp.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz).

  • b) AeroInsta (Instagram Aero) uygulaması: Instagram'ın resmi bir sürümü olmayan, üçüncü taraflarca değiştirilmiş bir versiyonudur (AeroInsta (Instagram Aero) yerine Instagram'ın resmi internet sitesine ve uygulamasına https://www.instagram.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz).

  • c) AeroWitter (Twitter Aero) uygulaması: Twitter veya X'in resmi bir sürümü olmayan, üçüncü taraflarca değiştirilmiş bir versiyonudur (AeroWitter (Twitter Aero) yerine Twitter'ın veya X'in resmi internet ve uygulamasına https://www.twitter.com veya https://www.x.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz).MADDE 3: KULLANICI SORUMLULUĞU VE KABUL
3.1. Geliştirici, bu Uygulamaların kullanımından doğabilecek herhangi bir hukuki sonuç ve sorumluluğu kesinlikle reddeder. Geliştirici, bu Uygulamaların neden olduğu veya bu Uygulamalara dayalı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, bu Uygulamaları kullanmaları nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki sonucun ve sorumluluğun tamamen kendi sorumluluklarına ait olduğunu ve Geliştiriciyi sorumlu tutamayacaklarını açıkça kabul etmektedirler. Geliştirici, bu Uygulamaların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluğu üstlenmeme hakkını saklı tutar.


MADDE 4: İNTERNET SİTELERİ VE İÇERİKLER
4.1. Geliştirici, "whatsaero.com", "aeroinsta.com", "aerolla.net", "aerowitter.com", "aeromods.app", "aeroinsta.dev" ve bu internet sitelerin alt alanlarında sunulan içerikler ve dosyalarla ilgili herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir. Bu içeriklerin ve dosyaların doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğu konularında herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır.

4.2. Geliştirici, "whatsaero.com", "aeroinsta.com", "aerolla.net", "aerowitter.com", "aeromods.app", "aeroinsta.dev" ve bu internet sitelerin alt alanlarından diğer internet sitelerine yönlendiren bağlantılar aracılığıyla sunulan içerikler ve dosyalarla ilgili herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir. Bu bağlantıların sağladığı içeriklerin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğu konularında hiçbir garanti verilmemektedir. Kullanıcılar, bu bağlantıları kullanırken kendi risklerini ve sorumluluklarını üstlenmelidir. Geliştirici, bu bağlantıların neden olduğu veya bu bağlantılara dayalı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan kaynaklanan hukuki sonuçlar ve sorumluluklar konusunda sorumlu tutulamaz.


MADDE 5: ŞARTLARIN, SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
5.1. Değişiklik Yetkisi: Geliştirici, bu Sözleşme'nin hükümlerini değiştirme yetkisini, önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, Sözleşmeyi kabul eden taraflar arasında derhal yürürlüğe girecek ve Sözleşme'nin güncel bir versiyonu olarak kabul edilecektir.

5.2. Kullanıcının Kabulü: Kullanıcı, Geliştirici tarafından sunulan Uygulamaları kullanmayı tercih ettiğinde, Sözleşme hükümlerine uymayı taahhüt eder. Kullanıcı, Sözleşme'de yapılan değişiklikleri veya güncellemeleri kabul etmezse, Uygulamaların kullanımını sonlandırmak ve Uygulamaları cihazından kaldırmakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu Sözleşme'deki maddelerde yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulamaları kullanmaya devam etmeyi tercih ederse, söz konusu revizyonları otomatik olarak kabul etmiş sayılacaktır.

SONUÇ: Bu Sorumluluk Feragati Sözleşmesi, taraflar arasında bir hukuki çerçeve oluşturur, tarafların sorumluluklarını belirler ve Uygulama kullanımı sırasında uygulanacak şartları düzenler. Taraflar, bu Sözleşme'nin hükümlerini anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Eğer bu Sorumluluk Feragati Sözleşmesi'ni tam olarak anlamıyorsanız "whatsaero.com", "aeroinsta.com", "aerolla.net", "aerowitter.com", "aeromods.app", "aeroinsta.dev" ve bu internet sitelerin alt alanlarında sunulan içerikler ve dosyaları cihazınızdan derhal kaldırmanız gerekmektedir.